Blog

Zelf meten INR

Thea staat zoals bekend onder controle van de Trombosedienst om wekelijks het INR (International Normalized ratio) te bepalen. Dit gebeurt normaal via het bloedafnemen in de arm. Dit bloedafnemen gaat bij Thea heel moeilijk, de juiste ader is moeilijk te vinden, gevolg vaak misprikken en blauwe plekken. Na overleg met de Trombosedienst bleek er ook nog een zelfmeetgroep te bestaan. Na 2 cursusmiddagen mag ik dan nu zelf het INR bij Thea bepalen, niet moelijk maar wel een precies werkje, het opbrengen van het bloed op de meetstrip moet n.l. binnen een vastgestelde tijd gebeuren, na die (korte)  tijd begint het stollingsproces al.

Blog

Bijwerkingen…

Schreef ik de vorige keer dat ik dacht dat we in een semi-permanente toestand waren terechtgekomen, niets van dat alles. Op dit moment is het Keppra medicijn dat roet in het eten gooit. Keppra is een medicijn dat Thea na haar laatste opname in het St. Antonius heeft gekregen. De werkzame stof van Keppra is levetiracetam. Levetiracetam beinvloedt de informatieoverdracht via zenuwen in de hersenen. Levetirecetam wordt vaak pas gebruikt als de 1e keus middelen bij epilepsie niet voldoende werken of teveel bijwerkingen geven. Bij Thea zijn de doktoren vrij snel overgegaan op dit middel. De bijsluiter geeft een groot aantal mogelijke bijwerkingen aan. Bij Thea geeft het medicijn de volgende bijwerkingen; evenwicht,concentratie en (lichte) geheugenstoornissen, daarnaast heeft zij last van gedrags- en stemmingsveranderingen. Hier [lees meer]