Blog

SEH St Antonius

Wanneer je zoals ik afgelopen week (16/12/21) van de spoedeisende hulp gebruik moest maken, wat ben je dan gezegend dat je in een land woont waar dit fantastisch is geregeld. Empatisch en professioneel zou ik het team van de SEH van het St Antonius in Nieuwegein willen noemen. Bedankt V.J. Ruijters en team voor de goede zorgen. Ik hoop dat de bonbons goed smaken. Ik voel me nu weer kiplekker, in de familie zit de schrik er nog een beetje in. En last but not least, de ambulance bemanning. die ik beheerst en zeer bekwaam zou willen noemen. Nogmaals dank

voorbeeld
Afasie

Communicado 2.0

Communicado is een communicatie-assistent voor mensen met een spraakstoornis, zoals afasie. Deze iPad app biedt categorieën met woorden en afbeeldingen, die kunnen worden aangepast aan de persoonlijke behoeften en levensomstandigheden van de gebruiker. Communicado is bedoeld om mensen met een spraakstoornis te helpen om verbinding te maken met de wereld en de mensen om hen heen. De hoofdstukken vertellen je alle details over het werken met Communicado. In het hoofdstuk Help vind je een korte introductie. Laatste nieuws Communicado 2.0 is nu beschikbaar. Dit is een grote update, waarvoor iOS 11 of later vereist is. Voor bestaande gebruikers van Communicado ziet het scherm er vertrouwd (maar iets moderner) uit. Zij kunnen de nieuwe Communicado blijven gebruiken zoals ze gewend zijn. Maar, als je een editor [lees meer]

Afasie

De Boogh, jaar 3

Na twee jaar met plezier de wekelijkse behandelsessies te hebben gevolgd ontstond er weer de geijkte discussie m.b.t. de verlenging van de behandeling en de aanvraag bij het CIZ. In deze discussie heb je twee partijen, de behandelaar (A), en in dit geval mijn persoon (B) als vertegenwoordiger van Thea. Partij a ziet Thea 2 dagdelen, partij b ziet Thea 7 dagen per week. Beide partijen kunnen een afwijkende visie hebben over de gang van zaken c.q. de geboekte progressie. Ik zal proberen e.e.a. zo objectief mogelijk te omschrijven. Na veel discussie werd Thea , overgeheveld van de groep behandeling naar begeleiding. Ik zag nog steeds enige progressie bij Thea, weliswaar een kleine progressie, maar toch bemoedigend. In het intake gesprek voor de behandelingsgroep, werd [lees meer]

No Picture
Afasie

De Boogh, één jaar later

Revalidatie is een lineair en opgaand proces, was het maar waar, met name in de beginfase ben je geneigd dat te geloven. Het heeft bij mij ook even geduurd voor ik besefte dat deze aanname een misvatting is. Je hoeft er zelf niets voor te doen om hier achter te komen, de tegenslagen komen vanzelf op je pad. Het is dus gewoon een kwestie van vallen en opstaan. Vanuit mijn rol – klinkt misschien gek als je over je vrouw praat –  was ik er in het begin wel van overtuigd dat iemand met afasie veel kan leren van mensen die in hetzelfde schuitje zitten. Thea heeft dat een lange periode categorisch afgewezen, hebben we het dan niet geprobeerd? Zeker wel, in de periode dat [lees meer]

Leon
Blog

Over promise and under deliver

Het was een mooie maar wel frisse namiddag de 30e maart 1965, ik fietste op de Catharijnesingel in Utrecht en keek blij maar ook nieuwsgierig om mij heen, zouden ze het kunnen zien? Zouden ze kunnen zien dat ik net vader was geworden van een zoon die wij Leonard Patrick noemden? Dat vroeg ik mij af, maar nee ik merkte niets op aan het gedrag van de voorbijgangers, het leven ging blijkbaar gewoon door. Onder het strenge regiem van Professor Plate mochten in die periode de vaders niet bij de bevalling aanwezig zijn. Thea moest het dus zonder mijn steun doen, of het iets zou hebben uitgemaakt waag ik te betwijfelen. Je gevoelens als kersverse vader gaan van blijheid, trots, tot oeps grotere verantwoordelijkheid. Een [lees meer]

No Picture
Afasie

Stroke-unit, een kans

I have a dream…….Soms komen dromen spontaan, soms komen ze na enige tijd, ik denk dat voortschrijdend inzicht er in mijn geval een rol in speelt.Ik ga in gedachten weer terug naar de stroke-unit waar Thea destijds werd opgenomen na haar CVA. Wanneer ik mijn gedachten wil ordenen doe ik dat meestal aan de hand van een schema (zie bijlage), op deze manier dwing je jezelf als het ware om e.e.a. weer te beleven. Met de kennis van nu zie je mogelijkheden c.q. initiatieven die de stroke-unit zou kunnen ontwikkelen om de patient en de familie een eind op weg te helpen op het (lange) pad van de revalidatie. Wanneer er een beroerte onverwachts binnen je gezin plaatsvindt, dan kom je in een situatie van [lees meer]

HU logo
Afasie

Dutch Naming Test II

Afasie is een complexe en voor je gevoel ongrijpbare aandoening. Gelukkig wordt er voortdurend en met volle inzet door o.a de Hogeschool Utrecht, linguisten / logopedisten en andere wetenschappers getracht om meer inzicht te krijgen in de complexe materie van de vele “soorten” afasie. In deze specifieke test gaat het om de mate (en soort) van woordvinding vast te stellen. Wat opvalt is de goede introductie van de test, de introductie c.q. uitleg is primair gericht op de afaticus. Groot lettertype, duidelijk taalgebruik, gebruik van pictogrammen. Motivatie naar de deelnemer, dit document geeft u meer informatie over: Waarom we dit onderzoek doen, wat we van u vragen, als u besluit mee te doen, wat het onderzoek inhoudt. Uw hersenen zijn beschadigd, hierdoor heeft u afasie, [lees meer]

Tanja Nijboer
Blog

De virtuele supermarkt

In het kader van de Ureka Mega Challenge zijn er recent een aantal pitches gehouden, een daarvan is de virtuele supermarkt. Dr. Tanja Nijboer, Senior onderzoeker, neuropsycholoog verbonden aan het Kenniscentrum Revalidatiegeneeskunde in Utrecht, is de trekker van dit project. In deze rol richt zij zich o.a. op het onderzoeken van mogelijkheden tot vernieuwen van diagnostiek en behandeling van cognitieve problemen na CVA in het algemeen. Hierbij spelen nieuwe technieken zoals virtual reality en gaming, een belangrijke rol. Na 2 jaar onderzoek staat er nu een prototype van de virtuele supermarkt dat uiteraard doorontwikkeld moet worden. Jaarlijks worden ca. 45000 mensen in Nederland getroffen door een herseninfarct (beroerte), vrij snel na de acute fase, die primair op de medische situatie is gericht, komen de vragen [lees meer]

Kortste dag
Blog

21 December

21 December is een dag waar ik vroeger nooit bij stilstond. Nu in de situatie waar wij in zitten, is 21 december een belangrijke dag. Na deze kortste dag van het jaar wordt het langzaam weer langer licht. Licht en warmte, 2 ingredienten die het leven van alledag wat aangenamer maken. We staan weer op de drempel van een nieuw jaar, dit jaar is (zoals gevoelsmatig alle jaren na je 18e) weer omgevlogen! Om dit jaar te beschrijven zijn veel meer woorden nodig dan ik nu ga gebruiken, ik zal mij dus beperken tot de twee belangrijkste zaken.Centraal voor mij/ons staat de afasie van Thea, dit onvermogen om de woorden te kunnen uitspreken die je wel in je hoofd kan vormen, bepaalt grotendeels de dagelijkse [lees meer]

Lay out
DHZ

Maatwerk Communicado

Zoals bekend gebruiken wij al geruime tijd de app Communicado om sneller met elkaar te kunnen vaststellen waar we over gaan “praten”. Of om soms het startpunt te kunnen bepalen waar Thea het in haar hoofd over heeft. Belangrijk daarbij is dat de app qua inhoud onze behoefte afdekt. Hoewel de inhoud van de app zeker niet statisch is en a.h.w. meegroeit met de communicatiebehoeften, heb ik mijzelf wel in 1e instantie gedwongen even goed na te denken over welke content er in ons geval er in de app moest worden opgenomen. Het kan dus voor andere gebruikers verschillen, maar ik denk dat een behoorlijk gedeelte van de inhoud ook voor anderen zinvol is bij het gebruik. het is om die reden dat ik het [lees meer]