Human Brain Project …. hoop

Een factor die in onze situatie het ADL (Algemeen Dagelijks Leven) wel erg gecompliceerd maakt is de afasie (woordvinding) van Thea. Er zeker wel een positief verschil aan te geven t.o.v. 2 jaar terug. De aanpak van Mirjam Top, Afasie Plus (evidence based) heeft daar zeker aan bijgedragen. Thea heeft recent aangegeven dat zij stopt met de logopedie. Op mijn vraag naar het waarom maakte zij duidelijk dat het haar te langzaam gaat. Ik begrijp ook wel dat je niet “eeuwig” logopedie kunt blijven volgen. Dit abrupte stoppen was voor mij echter een complete verassing. Binnenkort als we de Leap Motion controller ontvangen geeft dat wellicht weer een impuls om met de TOP software te gaan oefenen. Eerder in dit blog heb ik al aangegeven dat er wellicht uit de hoek van de BCI (Brain Computer Interface) nog iets te verwachten is. Ik droom wel eens dat Thea met een modieuze headset op door de kamer loopt en dat er ineens een woord waar zij aan denkt uit de luidsprekers komt. Je moet een mens nooit van zijn illusies beroven zei ik vroeger wel eens, nu projecteer ik het maar op mezelf. Iets dat – op de lange termijn – hoop geeft is de opzet en aanpak van het Human Brain project. Voor de geïnteresseerde lezer staat de volledige tekst hieronder.

“Human Brain Project”
De Europese Commissie heeft officieel aangekondigd dat het Human Brain Project (HBP) is geselecteerd als een van de twee FET Flagship-projecten. Dit nieuwe project verenigt alle Europese inspanningen op het gebied van een van de grootste uitdagingen van de moderne wetenschap: het menselijk brein begrijpen. Aan de Radboud Universiteit nemen Paul Tiesinga en Peter Hagoort van het Donders Institute for Brain, Cognition and Behaviour deel aan het project dat tien jaar zal duren.

Het doel van het Human Brain Project is alle bestaande kennis over het menselijk brein samen te brengen en het brein stukje bij beetje te reconstrueren via modellen en simulaties op een supercomputer. Met behulp van deze modellen kunnen nieuwe inzichten in het menselijk brein en hersenziekten worden verworven en kunnen compleet nieuwe computer- en roboticatechnologieën worden ontwikkeld. Op 28 januari bevestigde de Europese Commissie deze visie te ondersteunen door aan te kondigen dat zij het HBP had geselecteerd als een van de twee projecten die door het nieuwe FET Flagship-programma zullen worden gefinancierd.

Het Human Brain Project verbindt meer dan 80 Europese en internationale onderzoeksinstituten en zal naar verwachting tien jaar duren (2013-2023). De kosten worden geschat op 1,19 miljard euro. Aan dit project werken enkele belangrijke Noord-Amerikaanse en Japanse partners samen. De coördinatie zal plaatsvinden vanuit de Ecole Polytechnique Fédérale de Lausanne (EPFL) in Zwitserland en is in handen van neurowetenschapper Henry Markram en codirecteurs Karlheinz Meier van de universiteit van Heidelberg, Duitsland, en Richard Frackowiak van het Centre Hospitalier Universitaire Vaudois (CHUV) en de universiteit van Lausanne (UNIL).

Nederlandse bijdrage
Ook negen Nederlandse wetenschappers (VU, Erasmus, Groningen, Utrecht, CWI, Maastricht, Radboud Universiteit) brengen hun expertise in voor de stoutmoedige onderneming. Paul Tiesinga, hoogleraar Neuroinformatica en een directeur van het Donders Instituut van de Radboud Universiteit Nijmegen, is één van hen. ‘Wij gaan ons bezighouden met het beschrijven van de verbindingen in het brein. Met honderd miljard neuronen die elk in contact kunnen staan met tienduizend anderen zijn dat er gigantisch veel. Er bestaat nog geen computer die dat aankan. We beginnen met het samenvoegen van bestaande data om tot statistische modellen van de connectiviteit te komen – een enorme klus op zich.’

De selectie van het Human Brain Project als een FET Flagship is het resultaat van meer dan drie jaar van voorbereiding en een zeer strenge beoordeling door een groot panel van onafhankelijke topwetenschappers die zijn geselecteerd door de Europese Commissie. In de komende maanden zullen de partners een gedetailleerde overeenkomst sluiten met de Gemeenschap voor de eerste opstartfase van tweeënhalf jaar (2013-midden 2016). Het project zal in de laatste maanden van 2013 van start gaan

“Opzet van het project”
Een wetenschappelijk portret van het Human Brain Project
Het Human Brain Project biedt nieuwe tools om meer inzicht te krijgen in het brein en de basismechanismen ervan en om deze kennis te gebruiken voor nieuwe medicijnen en computertechnologieën.

Informatie- en computertechnologieën (ICT) staan centraal in het Human Brain Project. Tijdens het project zullen ICT-platforms worden ontwikkeld voor neuroinformatica, hersensimulatie en supercomputers die het mogelijk zullen maken om neurowetenschappelijke data van over de hele wereld te verzamelen, die data te integreren in verenigende modellen en simulaties van het brein, de modellen te controleren aan de hand van biologische data en ze beschikbaar te maken voor de internationale wetenschappelijke gemeenschap. Het uiteindelijke doel is om het neurowetenschappers mogelijk te maken verbanden te leggen tussen genen, moleculen en cellen enerzijds en de cognitie en het gedrag van de mens anderzijds.
Een nieuw medisch informatieplatform zal klinische gegevens van over de hele wereld verzamelen, zodat medische onderzoekers de klinisch waardevolle informatie kunnen raadplegen en deze kunnen inzetten in computermodellen van ziekten. Het doel is om technieken te ontwikkelen voor de objectieve diagnosticering van hersenziekten en zo meer inzicht te krijgen in de onderliggende mechanismen en de zoektocht naar nieuwe behandelingen te versnellen.

Tot slot zal het HBP nieuwe platforms ontwikkelen voor ‘neuromorfische computersystemen’ en ‘neurorobotica’, aan de hand waarvan onderzoekers nieuwe computersystemen en robots kunnen ontwikkelen op basis van de architectuur en de netwerken van het brein. De nieuwe systemen zullen gebruikmaken van gedetailleerde kennis van het brein om kritieke problemen met betrekking tot toekomstige computertechnologieën aan te pakken: energie-efficiëntie, betrouwbaarheid en de enorme moeilijkheden waarmee het programmeren van zeer complexe computersystemen gepaard gaan.

Het HBP zal onafhankelijke wetenschappers financieel ondersteunen zodat zij de nieuwe platforms kunnen gebruiken voor hun eigen onderzoek en reserveert een aanzienlijk deel van het budget voor dit doel. Kort gezegd zal het HBP een CERN voor het brein creëren.

Human Brain Project wint flagshipsubsidie (Bron persbericht HBP / januari 2013)