Logopedie tests

Om de therapie te kunnen bepalen die het meeste rendement oplevert en voor communicatieadviezen voor de omgeving, worden er bij Thea met tussenpozen van tenminste een half jaar testen op het logopedische vlak afgenomen.  De logopedist (Mirjam Top – Afasie Plus ) beschikt nu over data  van juli 2010, januari 2011, februari 2012 en februari 2013.  Waar het om gaat is het meten van een eventuele progressie in de tijd. Het gaat in ons geval om SAT- visueel, SAT-verbaal, Palpa 45, Palpa 46 en de scenariotest.

 • Semantische Associatie Test (SAT) Deze test is bedoeld voor het vaststellen van semantische fouten en voor het stellen van een diagnose over de semantische verwerking.
 • SAT visueel is een weergave van een tekening in het centrum en daaromheen 4 tekeningen, met een bepaalde relevantie
 • SAT verbaal is een weergave van een woord in het centrum en daaromheen 4 woorden, met een bepaalde relevantie
 • Omschrijving relevantie SAT, Juiste benoeming, Goed passende benoeming, Enigszins passende benoeming en Niet passende benoeming.
 • SAT visueel & verbaal
  SAT visueel & verbaal
 • Palpa 45, auditief taalbegrip, matchen gehoord woord – afbeelding
 • Palpa 46, leesinhoudellijk taalbegrip, matchen geschreven woord – afbeelding
 • Scenariotest, de scenariotest meet de communicatieve vaardigheden (bij afasie) in alle beschikbare communicatiekanalen. De test richt zich dus nadrukkelijk niet alleen op de mogelijkheid tot informatieoverdracht via het spreken, maar onderzoekt ook de mogelijkheden tot informatieoverdracht via alternatieve communicatiekanalen. Hieronder vallen de non-verbale communicatiekanalen (bijvoorbeeld mimiek, gebaren of tekenen), schrijven of schriftelijke ondersteuning en het gebruik van communicatiehulpmiddelen.

In ons specifieke geval is er op één vlak een significante vooruitgang geboekt op de andere terreinen is er een min of meer gelijkblijvend resultaat. Een belangrijke conclusie voor mij is dat ik mijn manier van communiceren moet aanpassen aan de logica van Thea. Thea wijst altijd naar de plaats waar wat moet gebeuren, ik ga meestal uit van wat er moet gebeuren. Ik ga mij eens beraden wat dat zou kunnen betekenen voor de inrichting van bijv. Communicado.  Education permanente gaat ook hier weer op.

1 Comment

 1. Fantastisch hoe jullie de problematiek aanpakken.
  Co een compliment voor je vasthoudendheid in deze voor jullie beiden zeer moeilijke situatie

Reacties zijn gesloten bij dit onderwerp.