No Picture
Afasie

Stroke-unit, een kans

I have a dream…….Soms komen dromen spontaan, soms komen ze na enige tijd, ik denk dat voortschrijdend inzicht er in mijn geval een rol in speelt.Ik ga in gedachten weer terug naar de stroke-unit waar Thea destijds werd opgenomen na haar CVA. Wanneer ik mijn gedachten wil ordenen doe ik dat meestal aan de hand van een schema (zie bijlage), op deze manier dwing je jezelf als het ware om e.e.a. weer te beleven. Met de kennis van nu zie je mogelijkheden c.q. initiatieven die de stroke-unit zou kunnen ontwikkelen om de patient en de familie een eind op weg te helpen op het (lange) pad van de revalidatie. Wanneer er een beroerte onverwachts binnen je gezin plaatsvindt, dan kom je in een situatie van [lees meer]

Afasie

Eindelijk

Revalidatie is een lineair en opgaand proces, was het maar waar, met name in de beginfase ben je geneigd dat te geloven. Het heeft bij mij ook even geduurd voor ik besefte dat deze aanname een misvatting is. Je hoeft er zelf niets voor te doen om hier achter te komen, de tegenslagen komen vanzelf op je pad. Je moet dan wel een hele grote oen zijn om niet de conclusie te trekken dat het gewoon een kwestie van vallen en opstaan is. Vanuit mijn rol – klinkt misschien gek als je over je vrouw praat –  was ik er wel in het begin van overtuigd dat iemand met afasie veel kan leren van mensen die in hetzelfde schuitje zitten. Thea heeft dat tot nu [lees meer]

Afasie

Langzaam maar zeker

Sjonge, jonge kan afhankelijk van de intonatie en expressie meerdere betekenissen hebben. Zowel bewonderend als afkeurend, bij ons wordt het op dit moment meestal gebruikt door Thea In afkeurende zin. Op grond van hoe ze de uitdrukking gebruikt weet ik dat het geen perseveratie ( het voortdurend herhalen van dezelfde woorden) is. Perseveraties hebben we in de afgelopen jaren genoeg voorbij zien komen, meestal bleef het gebruik beperkt tot een paar weken, om dan weer over te gaan in een nieuwe uitdrukking. Enige voorbeelden, vandaag, vakantie, zonde. Op dit moment zitten we in de fase dat de korte zinnen beginnen te komen, zoals; Wat gebeurt er – Ik kan het niet verstaan (ik begrijp het niet). – Ik kan het niet geloven – etc. Losse [lees meer]

Afasie

Logopedie tests

Om de therapie te kunnen bepalen die het meeste rendement oplevert en voor communicatieadviezen voor de omgeving, worden er bij Thea met tussenpozen van tenminste een half jaar testen op het logopedische vlak afgenomen.  De logopedist (Mirjam Top – Afasie Plus ) beschikt nu over data  van juli 2010, januari 2011, februari 2012 en februari 2013.  Waar het om gaat is het meten van een eventuele progressie in de tijd. Het gaat in ons geval om SAT- visueel, SAT-verbaal, Palpa 45, Palpa 46 en de scenariotest. Semantische Associatie Test (SAT) Deze test is bedoeld voor het vaststellen van semantische fouten en voor het stellen van een diagnose over de semantische verwerking. SAT visueel is een weergave van een tekening in het centrum en daaromheen 4 tekeningen, [lees meer]

Afasie

Toekomstmuziek?

Zoals ik al eerder aangaf hoop ik dat de ontwikkelingen m.b.t. nu nog science fiction achtige toepassingen in een versnelling komen nu met name de  game industrie zich gaat inspannen om braingames te ontwikkelen. Wellicht komen hier een aantal toepassingen uit voort die bruikbaar zijn op PC / tablets / programma’s etc. aan te sturen.  Ook uit de robotica komen mogelijk aardige spin offs voort. Zie de video van de fietsende robot, hier is als spin off een moderne rollator uit voortgekomen. Ook de leap motion lijkt bruikbaar voor bijvoorbeeld iemand die de (pc) muis niet meer kan gebruiken, door uitval van de rechterhand. Al met al bijzonder boeiend om te volgen. Als geboren optimist heb ik in ieder geval al een pre order geplaatst [lees meer]

Afasie

Mijn naam is ..vandaag

Afasie is een complexe en voor je gevoel een ongrijpbare aandoening. We zijn nu bijna 3 jaar verder en ik blijf mij verbazen over complexiteit van de afasie. Ik heb er veel over gelezen, vakliteratuur, proefschriften etc., maar hoe meer ik er over lees des te meer besef ik dat ik er eigenlijk nog maar heel weinig vanaf weet. Natuurlijk is er de afgelopen 3 jaar wel progressie geboekt. In de 1e 3 maanden werkten we met een klein kaartje dat op het blad van de rolstoel was geplakt, daarop stond simpelweg – duim omhoog (ja), duim omlaag (nee) kopje koffie, eten en WC.  Zo simpel kan het zijn. Via tekst en beeldkaarten, communicatieboekjes, software en een scala aan apps zijn we aangekomen op het [lees meer]

Apps

Flipbook Bitboards app

Recent weer op aanraden van Mirjam Top een app in gebruik genomen. Het is een Engelstalige app met veel mogelijkheden. Het toevoegen van eigen content is er een van. Hier een voorbeeld (kleine selectie) van een zelf gemaakt board. Thea leest de tekst en tikt vervolgens op de afbeelding, dit geeft geen problemen. We gaan nu de verdere mogelijkheden uitproberen. Op letterniveau geeft dat meestal wat meer problemen. De andere mogelijkheden zijn: naam bij foto opbouwen vanuit losse letters, omschrijving kiezen bij meerdere foto’s, etc. Hier zijn we even zoet mee, toch is het iedere keer weer prettig om te ontdekken hoeveel er nog aanwezig is.    

Logopedie

Logopedie

Logopedie / Afasie Er zijn een aantal testen afgenomen om exact vast te stellen waar de beschadiging zit, daarmee weet je tegelijkertijd ook wat nog wel trainbaar is en wat niet.Ik gebruik voor het oefenen met Thea 3 softwareprogramma’s Kompro, Digitaal en TOP. Op de IPAD gebruiken wij een aantal APPS met zogenaamde associatietesten. Een foto met daarbij vier andere foto’s waarbij aangeven moet worden welke foto het best bij de centrale foto past. Hetzelfde met een foto met 4 bijschriften. Thea moet dan 2 dingen doen, de foto herkennen en vervolgens een keuze maken, dit traject loopt via het brein en kan op den duur leiden een verbetering bij het spreken. Nazeggen van woorden lijkt wel leuk maar zet geen zoden aan de dijk. [lees meer]

Afasie

Januari

Zondag 23 jan. Na veel en vooral kalm met elkaar gesproken te hebben over de verwachtingen, is de rust weer enigszins teruggekeerd. We zijn vanmorgen begonnen met het oefenprogramma van de handmaster. Vandaag 10 min. op de stand handopenen, morgen 3x 5 min. afwisselend op de stand hand open en dicht.. Dit viel zeker voor de 1e keer niet tegen, we zijn het er (vandaag) over eens dat we het programma gewoon gaan afmaken en de handmaster een kans geven om te bewijzen dat hij voor Thea nuttig (of niet) kan zijn. Dit is belangrijk omdat een andere methode om de spierspanning te verminderen, n.l. de hand en pols inspuiten met Botuline, niet eindeloos herhaald kan worden. We zijn nu ook aan het oefenen op [lees meer]