Blog

Musculus tibalis anterior…

Denken aan de toekomst, houdt mij regelmatig uit de slaap, ik slaap nu al ca. anderhalf jaar maximaal 3 uur aaneengesloten, zeezeilers geven aan dat dit genoeg moet zijn, daar hou ik mij dan maar aan vast. Onzekerheid is een lastig iets om mee om te gaan, dat geldt voor iedereen. Het is met name de ontwikkeling op het fysieke vlak waarin naar mijn mening  op dit moment de grootste risico’s  schuilen. Voor de afasie zijn wij – samen met de logopedist – op dit moment aan het bedenken waar wij onze energie in gaan steken; praten, gebaren, begrijpen, lezen, etc. Wij hebben gekozen voor praten en gebaren. De nadruk ligt op (veel) thuis oefenen en 1x per week bij de logopedist om de voortgang [lees meer]

Afasie

Februari

De chronische fase, wordt de periode die begint ca. 6 maanden na een CVA genoemd. Hoewel ik nogal wat literatuur over die fase heb gelezen, moet je dit van nabij meemaken om goed in te kunnen schatten wat dit betekent voor de betrokkene en zijn/haar omgeving. Een presentatie waarin e.e.a. goed wordt omschreven is de presentatie “Omgaan met neuropsycholgische gevolgen na NAH ( niet aangeboren hersenletsel) in de chronische fase”. Ik zal voor degenen die daar in geinteresseerd zijn het powerpointbestand onder de kop achtergrondinformatie op deze site weergeven. Eén ding is zeker, zonder enige humor en een opgewekte natuur kun je hier niet mee omgaan. Enige cartoons uit de  genoemde presentatie illustreren dat goed. Goed wat is er zoal gebeurd in februari? Veel is [lees meer]