Afasie

Logopedie tests

Om de therapie te kunnen bepalen die het meeste rendement oplevert en voor communicatieadviezen voor de omgeving, worden er bij Thea met tussenpozen van tenminste een half jaar testen op het logopedische vlak afgenomen.  De logopedist (Mirjam Top – Afasie Plus ) beschikt nu over data  van juli 2010, januari 2011, februari 2012 en februari 2013.  Waar het om gaat is het meten van een eventuele progressie in de tijd. Het gaat in ons geval om SAT- visueel, SAT-verbaal, Palpa 45, Palpa 46 en de scenariotest. Semantische Associatie Test (SAT) Deze test is bedoeld voor het vaststellen van semantische fouten en voor het stellen van een diagnose over de semantische verwerking. SAT visueel is een weergave van een tekening in het centrum en daaromheen 4 tekeningen, [lees meer]