Blog

De Hoogstraat…

In lijn met de afspraak dat ik de situatie moet monitoren, maak ik als daar m.i. aanleiding toe is een afspraak met de revalidatiearts Dr. Slabbekoorn in de Hoogstraat. In dit geval was de aanleiding het steeds moelijker gaan lopen van Thea. Dit wordt veroorzaakt door het spasme in haar rechterbeen, je moet je daarbij voorstellen dat sommige spieren in het been het signaal krijgen om zich aan te spannen en andere spieren krijgen tegelijkertijd een tegengesteld signaal. Het effect daarvan is dat voet naar binnen trekt en tegelijkertijd kantelt, Thea gaat dan op de buitenkant van haar voet lopen. Ik hoef niet uit te leggen dat dit tot instabiliteit leidt. De laatste fenolisering dateert van 13 april, en die daarvoor van 1 april 2011. [lees meer]