Blog

Zelf meten INR

Thea staat zoals bekend onder controle van de Trombosedienst om wekelijks het INR (International Normalized ratio) te bepalen. Dit gebeurt normaal via het bloedafnemen in de arm. Dit bloedafnemen gaat bij Thea heel moeilijk, de juiste ader is moeilijk te vinden, gevolg vaak misprikken en blauwe plekken. Na overleg met de Trombosedienst bleek er ook nog een zelfmeetgroep te bestaan. Na 2 cursusmiddagen mag ik dan nu zelf het INR bij Thea bepalen, niet moelijk maar wel een precies werkje, het opbrengen van het bloed op de meetstrip moet n.l. binnen een vastgestelde tijd gebeuren, na die (korte)  tijd begint het stollingsproces al.