Inleiding

Deze blog is gemaakt als communicatieplatform voor alle mensen die Thea een warm hart toedragen, en dat zijn er nog wat. Het is ons onmogelijk om alle telefoontjes, voice mails en kaarten, te beantwoorden. Bovendien hebben wij al onze energie nodig om Thea te helpen, waar dat mogelijk is. De zorg in Nederland is zo ingericht dat wanneer de naaste familie een actieve rol speelt bij de revalidatie van een familielid zij als het ware (stilzwijgend) wordt ingeroosterd bij de zorgtaken. Wij doen dat overigens met veel plezier en genieten van de kleine stapjes die Thea maakt.
Zoals bekend is Thea 2x getroffen door een herseninfarct, 29 april en 19 mei. Na het 1e infarct was zij al snel thuis, om poliklinisch te revalideren van haar afasie. Fysiek was zij weer tot alles in staat, zij moest a.h.w. afgeremd worden. Helaas volgde op 19 mei het 2e infarct, verstopping in precies dezelfde hersengedeelte. Na een risicovolle operatie, werd zij opgenomen op de IC daarna weer naar de stroke unit van het St Antonius en sinds 31 mei verblijft Thea in De Ingelanden, Louis Armstronglaan 800 3543 EB, Utrecht. Thea beschikt hier over een eigen kamer die wij een beetje naar haar smaak hebben kunnen inrichten.

Wanneer Thea voldoende is aangesterkt, en dus zelfstandig opdrachten kan uitvoeren, zijn er twee mogelijkheden:

1) Zij verhuist naar De Hoogstraat in Utrecht. De Hoogstraat is een kwalitatief goed revalidatiecentrum met een stevig (opdrachten) regime, niet altijd leuk wellicht maar wel zeer goed voor de terugkeer naar het dagelijkse leven.

2) Stel dat zij zeer snelle vorderingen maakt, dan is wellicht een poliklinische revalidatie ook een mogelijkheid. De toekomst zal het leren.

Nog even een punt van orde, aan iedereen die Thea bezoekt vragen wij dat te doen vanuit een positief standpunt m.b.t. haar herstel. Thea is niet gebaat met goed bedoeld medeleven hoe erg het toch wel is, wij hebben gemerkt dat Thea na een dergelijk bezoek erg verdrietig is. Wij werken zelf zeer hard om aan haar de progressie te laten zien, die is er ook echt, zij merkt dat zelf minder op omdat de slechte periode grotendeels aan haar eigen waarneming is voorbijgegaan