Leesplank

Zoals ik al aangaf wordt er in de acute fase door de dienstdoende logopedist uitsluitend gefocust op het voorkomen van slikproblemen. Zonder meer begrijpelijk en logisch. Ondanks het feit dat de familie door alle gebeurtenissen in een lichte shocktoestand c.q. ontreddering verkeert wil men toch in die fase een antwoord op een aantal basale vragen, herkent ze ons nog? Kan ze nog lezen ? etc. Ik heb toen zelf op de PC een aantal a4-tjes met plaatjes gemaakt die we daarvoor konden gebruiken. Hierbij 1 voorbeeld van de 4 geplasticifeerde pagina’s die wij gebruikten. Deze kaarten hebben wij voor het eerst gebruikt in het St. Antonius en nog een tijdje in de Ingelanden tot het moment dat wij overstapten op  de TOP software oefeningen.
Leesplankje