Tussen droom en daad

Tussen droom en daad

Nu Thea’s vertrek uit de Ingelanden nabij is en zij overgaat naar een volgende fase, waarschijnlijk de dag revalidatie in de Hoogstraat in Utrecht, moeten er aantal razend moeilijke afwegingen worden gemaakt.Wij hebben naar de toekomst gezien te maken met 3 aspecten:
1.) Het fysieke aspect. Het fysieke aspect is het meest simpel te meten, op dit vlak worden de voor iedereen zichtbare vorderingen gemaakt. Van het nog niet eens rechtop kunnen zitten, naar het nu al enigszins los kunnen lopen.
2.) De afasie (niet verstaanbaar kunnen spreken). De afasie, is een meer gecompliceerde zaak, waar ik inmiddels veel over gelezen heb, en durf te stellen dat Thea in het bijzonder de laatste weken enige vooruitgang boekt. Het gaat nog wel enige maanden duren, maar het zich verstaanbaar maken gaat lukken.
3) Het cognitieve aspect. Het cognitieve aspect is door mij het moeilijkst in te schatten / te benoemen. Thea is nu 6 weekenden thuis geweest, deze bezoeken waren zonder meer gezellig maar ook wel (althans voor mij) zeer verhelderend. Ik probeer zelf door de euforie van het bezoek heen te kijken en verder te denken wat e.e.a. voor de toekomst zou kunnen betekenen. Ik ga er daarbij wel van uit dat Thea nog enige vooruitgang kan boeken wanneer zij poliklinisch verder revalideert in De Hoogstraat in Utrecht. Maar, het is en blijft zeer lastig om de elementen die de kwaliteit van leven bepalen objectief voor je eigen partner te benoemen.

Op dit moment probeer ik vooruit te denken, ik ben gewend vanuit mijn beroepsachtergrond in scenario’s te denken, in dit geval merk ik dat er geen logische oplossing voorhanden is. Het is in feite kiezen tussen twee mogelijkheden;

1. Beide huizen enigszins aanpassen aan de fysieke beperkingen
a. Nadeel, de huizen bieden niet de mogelijkheid tot een behoorlijke zelfredzaamheid.
b. Voordeel, Thea blijft wonen in Maarssen waar zij/wij de meeste sociale contacten hebben
2. Het huis in Friesland zodanig aanpassen dat er een optimale situatie (alles gelijkvloers, etc.) ontstaat.
a. Voordeel, maximale zelfredzaamheid en mooie dichtbij de natuur/water omgeving. Restaurants op loopafstand. Enige dagen hulp is wellicht te regelen
b. Nadeel, minder sociale contacten, kinderen wonen op 1 1/2 uur rijden, seizoencyclus (oktober / maart stille periode, vanaf Pasen is er weer het watersportseizoen
Het is duidelijk dat het cognitieve aspect een grote rol speelt in de besluitvorming. Op dit moment is het zo dat Thea over enkele weken thuis
komt, dan 2 proefweken volledig op zichzelf (en mij) is aangewezen, noteren welke moeilijkheden je tegenkomt, daarna poliklinisch revalideren in de Hoogstraat. Er kan m.i. pas een volledig gefundeerd besluit genomen worden (uiteraard probeer ik Thea volledig te betrekken in de besluitvorming), na / tijdens de poliklinische revalidatieperiode in de Hoogstraat.
Status oktober 2010

Op basis van voortschrijdend inzicht – maar ook naar aanleiding van de laatste Ganba test – slaat de balans steeds meer door richting van de fantastische mogelijkheden van oplossing 2, Friesland. Aanbouw aan de garage van een slaapkamer van 5×5 meter en een uitbreiding van de woonkamer met ca 30m2. Verder kan ook het gebruiksgemak voor Thea worden verbeterd met allerlei automatiserings – toepassingen (Domotica).

Op dit moment staan de ontwikkelingen op hold, met name het aspect “cognitieve gedragsverandering” is hieraan debet. Objectief gezien redt ik het daar niet in mijn eentje, hoe mooi de situatie ook kan worden. De 3d schetsen heb ik laten maken om Thea een optimaal beeld te kunnen laten zien van hoe het zou kunnen worden. Om de herkenbaarheid te vergroten heb ik ook een aantal meubelstukken die wij nu hebben, ingescand en in de schetsen laten verwerken. Mooi vormgegeven door QCreationZ van Monique van Liemd uit Dordrecht. Architectenbureau Tromp Partners uit Heerenveen, heeft de schetsmatige opzet gemaakt en een voorlopig bestek gemaakt.
De mogelijkheid om dit te (willen) realiseren is nog niet helemaal uit mijn denken verdwenen, ik zwalk nog een beetje heen en weer. Zeker item bij een eventuele realisatie is wel het regelen van veel (betaalde) hulp /gezelschap voor Thea.