voorbeeld
Afasie

Communicado 2.0

Communicado is een communicatie-assistent voor mensen met een spraakstoornis, zoals afasie. Deze iPad app biedt categorieën met woorden en afbeeldingen, die kunnen worden aangepast aan de persoonlijke behoeften en levensomstandigheden van de gebruiker. Communicado is bedoeld om mensen met een spraakstoornis te helpen om verbinding te maken met de wereld en de mensen om hen heen. De hoofdstukken vertellen je alle details over het werken met Communicado. In het hoofdstuk Help vind je een korte introductie. Laatste nieuws Communicado 2.0 is nu beschikbaar. Dit is een grote update, waarvoor iOS 11 of later vereist is. Voor bestaande gebruikers van Communicado ziet het scherm er vertrouwd (maar iets moderner) uit. Zij kunnen de nieuwe Communicado blijven gebruiken zoals ze gewend zijn. Maar, als je een editor [lees meer]

No Picture
Afasie

De Boogh, jaar 3

Na twee jaar met plezier de wekelijkse behandelsessies te hebben gevolgd ontstond er weer de geijkte discussie m.b.t. de verlenging van de behandeling en de aanvraag bij het CIZ. In deze discussie heb je twee partijen, de behandelaar (A), en in dit geval mijn persoon (B) als vertegenwoordiger van Thea. Partij a ziet Thea 2 dagdelen, partij b ziet Thea 7 dagen per week. Beide partijen kunnen een afwijkende visie hebben over de gang van zaken c.q. de geboekte progressie. Ik zal proberen e.e.a. zo objectief mogelijk te omschrijven. Na veel discussie werd Thea , overgeheveld van de groep behandeling naar begeleiding. Ik zag nog steeds enige progressie bij Thea, weliswaar een kleine progressie, maar toch bemoedigend. In het intake gesprek voor de behandelingsgroep, werd [lees meer]

No Picture
Afasie

De Boogh, één jaar later

Revalidatie is een lineair en opgaand proces, was het maar waar, met name in de beginfase ben je geneigd dat te geloven. Het heeft bij mij ook even geduurd voor ik besefte dat deze aanname een misvatting is. Je hoeft er zelf niets voor te doen om hier achter te komen, de tegenslagen komen vanzelf op je pad. Het is dus gewoon een kwestie van vallen en opstaan. Vanuit mijn rol – klinkt misschien gek als je over je vrouw praat –  was ik er in het begin wel van overtuigd dat iemand met afasie veel kan leren van mensen die in hetzelfde schuitje zitten. Thea heeft dat een lange periode categorisch afgewezen, hebben we het dan niet geprobeerd? Zeker wel, in de periode dat [lees meer]

No Picture
Afasie

Stroke-unit, een kans

I have a dream…….Soms komen dromen spontaan, soms komen ze na enige tijd, ik denk dat voortschrijdend inzicht er in mijn geval een rol in speelt.Ik ga in gedachten weer terug naar de stroke-unit waar Thea destijds werd opgenomen na haar CVA. Wanneer ik mijn gedachten wil ordenen doe ik dat meestal aan de hand van een schema (zie bijlage), op deze manier dwing je jezelf als het ware om e.e.a. weer te beleven. Met de kennis van nu zie je mogelijkheden c.q. initiatieven die de stroke-unit zou kunnen ontwikkelen om de patient en de familie een eind op weg te helpen op het (lange) pad van de revalidatie. Wanneer er een beroerte onverwachts binnen je gezin plaatsvindt, dan kom je in een situatie van [lees meer]

HU logo
Afasie

Dutch Naming Test II

Afasie is een complexe en voor je gevoel ongrijpbare aandoening. Gelukkig wordt er voortdurend en met volle inzet door o.a de Hogeschool Utrecht, linguisten / logopedisten en andere wetenschappers getracht om meer inzicht te krijgen in de complexe materie van de vele “soorten” afasie. In deze specifieke test gaat het om de mate (en soort) van woordvinding vast te stellen. Wat opvalt is de goede introductie van de test, de introductie c.q. uitleg is primair gericht op de afaticus. Groot lettertype, duidelijk taalgebruik, gebruik van pictogrammen. Motivatie naar de deelnemer, dit document geeft u meer informatie over: Waarom we dit onderzoek doen, wat we van u vragen, als u besluit mee te doen, wat het onderzoek inhoudt. Uw hersenen zijn beschadigd, hierdoor heeft u afasie, [lees meer]

No Picture
Afasie

Communicado app

Opzet, lay out voor de bouw van de app Communicado, eerste opzet 49 pagina´s

Afasie

Eindelijk

Revalidatie is een lineair en opgaand proces, was het maar waar, met name in de beginfase ben je geneigd dat te geloven. Het heeft bij mij ook even geduurd voor ik besefte dat deze aanname een misvatting is. Je hoeft er zelf niets voor te doen om hier achter te komen, de tegenslagen komen vanzelf op je pad. Je moet dan wel een hele grote oen zijn om niet de conclusie te trekken dat het gewoon een kwestie van vallen en opstaan is. Vanuit mijn rol – klinkt misschien gek als je over je vrouw praat –  was ik er wel in het begin van overtuigd dat iemand met afasie veel kan leren van mensen die in hetzelfde schuitje zitten. Thea heeft dat tot nu [lees meer]

Afasie

Langzaam maar zeker

Sjonge, jonge kan afhankelijk van de intonatie en expressie meerdere betekenissen hebben. Zowel bewonderend als afkeurend, bij ons wordt het op dit moment meestal gebruikt door Thea In afkeurende zin. Op grond van hoe ze de uitdrukking gebruikt weet ik dat het geen perseveratie ( het voortdurend herhalen van dezelfde woorden) is. Perseveraties hebben we in de afgelopen jaren genoeg voorbij zien komen, meestal bleef het gebruik beperkt tot een paar weken, om dan weer over te gaan in een nieuwe uitdrukking. Enige voorbeelden, vandaag, vakantie, zonde. Op dit moment zitten we in de fase dat de korte zinnen beginnen te komen, zoals; Wat gebeurt er – Ik kan het niet verstaan (ik begrijp het niet). – Ik kan het niet geloven – etc. Losse [lees meer]

Evidence
Afasie

Verbeelding?

Ik zou de hierboven weergegeven stelling niet zelf hebben durven maken eenvoudigweg omdat ik mij niet gekwalificeerd acht om een dergelijke opmerking te maken. De constatering was echter onderdeel van een openbare les op 31 maart 2011 op de Hogeschool Utrecht door Dr. Ellen Gerrits. Toegegeven ik dacht het stiekem zelf al wel, die gedachte werd ook een beetje gevoed door de gevoerde dialogen met Mirjam Top. Mirjam Top was de 1e logopediste die ronduit toegaf dat zij ook niet voor alles een oplossing kon bieden. Achteraf gezien was de gekozen aanpak zonder meer juist, de aanpak kwam min of meer overeen met het schema uit de genoemde openbare les. Wat wil je nog meer zou ik zeggen? Een mooie dialoog met een inbreng uit [lees meer]

Afasie

Dissertatie, betere begeleiding na beroerte

Soms lees je iets dat een volledige bevestiging is van iets wat jezelf hebt ondervonden, goed om te lezen 🙂 Long-term outcomes of stroke rehabilitation: patients and informal caregivers. (2013) Geschwindner, Heike Marie; Rettke, Horst Gustav Patiënten profiteren van betere begeleiding na beroerte Na een beroerte hebben mensen vaak levenslang zorg nodig. Dat leidt tot een zware belasting van het zorgstelsel en van mantelzorgers. Des te belangrijker is het dat patiënten zo goed mogelijk herstellen, niet alleen tijdens, maar ook na de revalidatie in een kliniek. Heike Geschwindner en collega-onderzoeker Horst Rettke gingen voor 287 patiënten in meerdere revalidatiecentra in Duitstalig Zwitserland na in hoeverre zij eerder gestelde revalidatiedoelen na drie jaar wisten te bereiken. Ook onderzochten ze hoe mantelzorgers (vaak de partner of naaste [lees meer]

1 2 3