Vooruitkijken

Vooruitkijken in de huidige situatie is een van de moeilijke zaken, de vraag is waar moet je je door laten leiden? Globaal zijn er twee grondhoudingen, we zien wel, je hebt het toch niet in de hand en laat ik proberen de situatie nu zodanig in te richten dat zij “toekomstbestendig” is. Toegegeven die toekomstbestendigheid zal nooit voor 100% lukken. Het zal degenen die mij een beetje kennen niet verbazen dat ik voor de laatste optie kies. Natuurlijk heb ik ook mijn twijfels, neem nu de geplande operaties die er aan komen. Op 20 augustus wordt Thea geopereerd aan haar hand en pols, de operatie duurt ca. 75 minuten en wordt uitgevoerd door een ervaren plastisch chirurg, Dr. A.H. Schuurman UMC Utrecht (zie foto). Ondanks dat wij e.e.a. uiteraard in het bijzijn van Thea goed hebben doorgesproken, twijfel ik wel (emotioneel) eens of we er wel goed aan doen. Dan keer ik maar weer snel terug naar de rationele overwegingen die aan het besluit tot opereren ten grondslag hebben gelegen. In een m.i. heel goed gesprek – waarbij wij uiteraard Thea volledig in hebben betrokken – zijn de voor en tegens besproken. Niets doen is geen optie daar waren alle aanwezigen het over eens. Niets doen leidt simpelweg tot een vergroeide spastische hand, nagels groeien in de handpalm, etc. Geen mooi vooruitzicht, dus nemen we de operatie en nasleep maar voor lief. Thea moet ca. 6 weken in het gips om de plaat die de fixatie van de pols regelt, de kans te geven om zich te zetten. Natuurlijk wordt dat voor mij ‘s nachts weer meelopen en dus maximaal 3 uur aaneengesloten slapen per nacht. Dat ritme heb ik er al meer dan één jaar opzitten, het is dus geen onbekend terrein voor mij, slopend is het wel.
Een 2e issue dat mij van de straat houdt is de toekomstige huisvesting, wat is wijsheid? is ook hier de vraag. Alles op zijn beloop laten, we zien wel of ook hier proberen enigszins te sturen. Ik/wij zijn op dit moment bezig met een huis dat in potentie geschikt om er met 2 gezinnen in te wonen. Dat betekent o.a. privacy en gemak voor alle partijen, geen gedwongen looprichting. Thea en ik gaan dan de 1e verdieping bewonen, (kamer, slaapkamer en keuken) Angela en Fulco beneden en de kinderen (akoustiek) boven. Verder kan ik er nog niet veel over zeggen, de makelaars ‘praten’ nog met elkaar. Een ding is een must voor mij, ik moet wel een eigen ruimte hebben, in dit geval moet dat in de tuin komen. Omgebouwde zeecontainers zijn zeer geschikt voor dat doel. Hieronder een impressie, voor de goede orde ik denk aan een standaard container van 20 voet. Wordt vervolgd.