Brein

Bijwerkingen, update

Update! / nov.2013 Nu een behoorlijke tijd later, heeft het overleg met de neuroloog plaatsgevonden. Na een recent insult is er overleg geweest met betrekking tot een tijdelijke medicatie (Frisium, clobazam), uiteraard is Keppra ook meegenomen in dit gesprek. Normaliter wordt de dosis Keppra verhoogd na een insult, in overleg met de neuroloog is besloten om de dosis keppra niet te verhogen. Motivatie: we zijn ondertussen gewend geraakt aan de bijwerkingen van keppra, in het begin is het natuurlijk geweldig schrikken, nu zijn we eraan gewend en is het beheersbaar. De dosis ophogen zou kunnen betekenen dat de bijwerkingen toenemen, maar de kans op een insult wordt waarschijnlijk kleiner. De afweging is dus, weegt het risico van één insult (hypothese) per jaar op tegen een [lees meer]

Afasie

Dissertatie, betere begeleiding na beroerte

Soms lees je iets dat een volledige bevestiging is van iets wat jezelf hebt ondervonden, goed om te lezen 🙂 Long-term outcomes of stroke rehabilitation: patients and informal caregivers. (2013) Geschwindner, Heike Marie; Rettke, Horst Gustav Patiënten profiteren van betere begeleiding na beroerte Na een beroerte hebben mensen vaak levenslang zorg nodig. Dat leidt tot een zware belasting van het zorgstelsel en van mantelzorgers. Des te belangrijker is het dat patiënten zo goed mogelijk herstellen, niet alleen tijdens, maar ook na de revalidatie in een kliniek. Heike Geschwindner en collega-onderzoeker Horst Rettke gingen voor 287 patiënten in meerdere revalidatiecentra in Duitstalig Zwitserland na in hoeverre zij eerder gestelde revalidatiedoelen na drie jaar wisten te bereiken. Ook onderzochten ze hoe mantelzorgers (vaak de partner of naaste [lees meer]

Afasie

Human Brain Project …. hoop

Een factor die in onze situatie het ADL (Algemeen Dagelijks Leven) wel erg gecompliceerd maakt is de afasie (woordvinding) van Thea. Er zeker wel een positief verschil aan te geven t.o.v. 2 jaar terug. De aanpak van Mirjam Top, Afasie Plus (evidence based) heeft daar zeker aan bijgedragen. Thea heeft recent aangegeven dat zij stopt met de logopedie. Op mijn vraag naar het waarom maakte zij duidelijk dat het haar te langzaam gaat. Ik begrijp ook wel dat je niet “eeuwig” logopedie kunt blijven volgen. Dit abrupte stoppen was voor mij echter een complete verassing. Binnenkort als we de Leap Motion controller ontvangen geeft dat wellicht weer een impuls om met de TOP software te gaan oefenen. Eerder in dit blog heb ik al aangegeven [lees meer]

Blog

Time is Brain

De bewezen uitspraak “time is brain”geeft aan dat hersenweefsel snel en irreversibel verloren gaat tijdens een herseninfarct en dat de behandeling van een beroerte dus als een medisch spoedgeval beschouwd dient te worden (Saver J.L. time is brain -quantified, Stroke 2006). Gelukkig wordt dit feit c.q. inzicht breed gedragen binnen de ziekenhuiswereld. Daarnaast is het prettig om te constateren dat de hersenen c.q. het brein een blijkbaar zeer aansprekend onderzoeksonderwerp is. Mooi om in allerlei video’s te zien hoe vele wetenschappers / onderzoekers met passie praten over dit onderwerp. Ik heb een playlist gemaakt van een aantal video’s  over dit onderwerp. De playlist is niet statisch, de video’s worden regelmatig ververst. Vraag mij niet om een waardeoordeel, daar ben ik niet deskundig genoeg voor, interessant [lees meer]