Brein

Bijwerkingen, update

Update! / nov.2013 Nu een behoorlijke tijd later, heeft het overleg met de neuroloog plaatsgevonden. Na een recent insult is er overleg geweest met betrekking tot een tijdelijke medicatie (Frisium, clobazam), uiteraard is Keppra ook meegenomen in dit gesprek. Normaliter wordt de dosis Keppra verhoogd na een insult, in overleg met de neuroloog is besloten om de dosis keppra niet te verhogen. Motivatie: we zijn ondertussen gewend geraakt aan de bijwerkingen van keppra, in het begin is het natuurlijk geweldig schrikken, nu zijn we eraan gewend en is het beheersbaar. De dosis ophogen zou kunnen betekenen dat de bijwerkingen toenemen, maar de kans op een insult wordt waarschijnlijk kleiner. De afweging is dus, weegt het risico van één insult (hypothese) per jaar op tegen een [lees meer]

Blog

Bijwerkingen…

Schreef ik de vorige keer dat ik dacht dat we in een semi-permanente toestand waren terechtgekomen, niets van dat alles. Op dit moment is het Keppra medicijn dat roet in het eten gooit. Keppra is een medicijn dat Thea na haar laatste opname in het St. Antonius heeft gekregen. De werkzame stof van Keppra is levetiracetam. Levetiracetam beinvloedt de informatieoverdracht via zenuwen in de hersenen. Levetirecetam wordt vaak pas gebruikt als de 1e keus middelen bij epilepsie niet voldoende werken of teveel bijwerkingen geven. Bij Thea zijn de doktoren vrij snel overgegaan op dit middel. De bijsluiter geeft een groot aantal mogelijke bijwerkingen aan. Bij Thea geeft het medicijn de volgende bijwerkingen; evenwicht,concentratie en (lichte) geheugenstoornissen, daarnaast heeft zij last van gedrags- en stemmingsveranderingen. Hier [lees meer]

Blog

Een nieuwe start

Vandaag 29 december,  6 dagen na haar thuiskomst begint Thea zich weer wat zekerder te bewegen. Iets waar zowel Thea als ik aan moet wennen is het nieuwe medicijnregime, je went nu eenmaal aan een bepaald patroon van innemen. Wat ik altijd doe bij nieuwe medicijnen is het goed bestuderen van de bijsluiter. Ik weet natuurlijk dat de fabrikanten trachtten zo volledig mogelijk te zijn in het noemen van eventuele bijwerkingen, al was het alleen maar om claims uit te sluiten. Ondanks mijn voorkennis was ik toch redelijk verbaasd over de lijst van mogelijke bijwerkingen van het medicijn Keppra. Hier komt de lijst van mogelijke bijwerkingen (o.a.), beven , Braken, Coördinatie-stoornissen , Depressie, Dubbelzien , Duizeligheid, Eetlust  verminderend , Emotionele onevenwichtigheid , Evenwichtsstoornissen  Geheugenstoornissen , [lees meer]