Mobiliteit

Thea heeft achtereenvolgens met de volgende therapeuten gewerkt:

Periode, direct na het CVA, 29 april tot ontslag De Ingelanden 19 oktober 2010

 • M.S. – Fysiotherapeut
  • De Ingelanden, Utrecht

  Achteraf bezien de periode met – voor ons – de meest zichtbare progressie m.b.t. de mobiliteit van Thea. Thea werd met de ziekenauto vanuit het St. Antonius Nieuwegein vervoerd naar De Ingelanden in Utrecht. M.a.w.  ze was te zwak om op een andere manier vervoerd te worden. In de beginperiode lag Thea alleen maar in bed en moest er gewerkt worden aan het kunnen zitten en staan. Het klikte bijzonder goed tussen Marleen en Thea, Marleen daagde Thea voortdurend uit om haar grenzen te verleggen, op die manier  ontstond  er een leuke competatieve wisselwerking. In deze periode heeft Thea de volgende ontwikkelingen meegemaakt; Liggen in bed > (kort) zitten in een statische rolstoel, daarna een lichtere rolstoel, voorzichtig staan, lopen aan de bar, lopen met de vierpoot, leren traplopen, lopen op de band en los lopen.
  CollageDIMStijn

  I.T.  – Ergotherapeut

   • De Ingelanden, I.T. heeft Thea weer een aantal dagelijkse handelingen bijgebracht. Heeft een aantal testen afgenomen m.b.t. het in kaart brengen van de motoriek. Een en ander heeft ons veel inzicht gegeven in de verdere mogelijk- en onmogelijkheden. Helaas was toen al duidelijk dat een volledig functioneren van de rechterarm / hand  (o.b.v. de huidige medische inzichten) er  niet meer inzit.
   • Periode thuis, december 2010
  • Thea Schardijn  – Fysiotherapeut
   • Fazantenkamp, Maarssen, Thea Schardijn heeft op haar eigen wijze in de maand december de mobiliteit van Thea uitstekend op peil gehouden en op sommige punten verbeterd.  Mooie oplossing voor de periode tussen De Ingelanden en De Hoogstraat.

  Periode, 4 januari tot 29 april 2011

  • L. G. –Fysiotherapeut
   • De Hoogstraat, Utrecht, hier heeft het vervolgtraject gestalte gekregen. Na een aanloopperiode zijn we hier de diepte in gegaan (qua behandeling) onder leiding van de revalidatiearts A. Slabbekoorn is het been met fenol ingespoten, na 2 maal een proefprik -om de juiste spieren te lokaliseren- met kort werkende lidocaïne. Direct na de proefprik  is het lopen door mij opgenomen op video om het effect te bekijken.  De verwachting is dat de werking van fenol tussen de 6 en 9 maanden blijft aanhouden. De pols en vingers zijn ingespoten met botuline, doel tegengaan van spasticiteit, de werking van botuline (Botox) ligt tussen de 6 en 12 maanden. Samen met het dagelijks 1 uur oefenen met de Bioness H200, moet de hand en pols soepel blijven. Tenslotte is er een EVO  (Enkel-Voet Orthese) aangemeten aan het rechterbeen. Aan dit aanmeten ging een proefperiode van het lopen met een EVO uit de voorraad aan vooraf. Al met al een gedegen aanpak zoals je die ook van een gerenomeerd instituut als De Hoogstraat mag verwachten.
  • JvdP –Ergotherapeut
   • De Hoogstraat, Utrecht, ervaren therapeute, die sterk inspeelde op de mimiek van Thea, op die manier ontstond er een goede wisselwerking en heeft Thea optimaal gebruik kunnen maken van de vele tips uit het arsenaal van Jonna.
  • HvdS – Fysiotherapeut
   • De Hoogstraat, Utrecht, ad hoc, alleen voor testen Bioness H200

  Periode, 16 juni 2011 tot …….

  • Evelien Brüggemann
   • Fysiotherapie Carnegiedreef, specialisatie(s) ………………. Doelstelling behandeling, op peil houden van de mobiliteit van de hand, arm en rechterschouder.