Handenspreekuur

Conform de planning zijn wij vanmorgen op het handenspreekuur in het UMC geweest. Het UMC werkt daarbij samen met De Hoogstraat. We werden naar de spreekkamer begeleid door de afdelingsverpleegkundige en daar verwelkomd door een grand committee, de specialist, een revalidatiearts i.o., Ben Fengler, Physician Assistant Rehabilitation Medicine (de Hoogstraat) en last but not least, 2 coassistentes. Thea was zoals gewoonlijk weer één en al ontspanning, en en ik in mijn rol van begeleider / spreekbuis in ieder geval minder ontspannen,laten we maar zeggen. Dr. Schuurman bleek een aimabele arts te zijn die ogenschijnlijk werkend in strak schema je toch de illusie geeft rustig te kunnen overleggen over de pro’s en contra’s van een eventuele ingreep. Primair werd er vastgesteld welke functionaliteit de hand /pols en arm nog heeft, daar kunnen we kort over zijn, de hand/pols/arm is afunctioneel zoals dat heet. De sinds kort verergerde spasticiteit zal bij niets doen, leiden tot o.a. hÿgieneproblemen door het niet meer goed kunnen wassen van de hand, de nagels kunnen voor problemen gaan zorgen, etc. Voorgesteld is dat er over 4 maanden een ca. 1 uur durende operatie wordt uitgevoerd waarbij de vingers en duim worden gestrekt en de pols d.m.v. een plaat wordt gefixeerd. Van dit vastzetten van de pols was ik niet zo gecharmeerd, de arts gaf aan dat voor een goed resultaat dit absoluut nodig was. Na de operatie gaat Thea dan nog ca 6 weken in het gips, daarna moet de hand er dan weer min of meer normaal uitzien. Uiteraard is er daarna nog fysiotherapie nodig. Voor alle duidelijkheid, de operatie is dus niet gericht op het verbeteren van de functie van de hand, dat is een gepasseerd station. Omdat de operatie onder algehele anesthesie plaatsvindt is er nog een pre-operatief gesprek gepland. Zelf zal ik in overleg met de trombosedienst er voor moeten zorgen dat de INR waarde van het bloed een medisch verantwoorde lage waarde heeft. De anti-stollingsmedicijnen kunnen dan gewoon doorlopen. Dit kan ook omdat de arm tijdens de operatie bloedloos is. De specialist heeft ter informatie nog een artikel meegegeven met een beschrijving van een retrospectief onderzoek over de voorgestelde operatie. Na Thea nog eens uitdrukkelijk naar haar mening over de operatie gevraagd te hebben is er besloten om er voor te gaan. We zullen t.z.t. nog best enkele weken/ maanden met de gipsnasleep etc. zitten, maar dat zien we dan wel weer. Misschien is niet iedere dag goed, maar er is iets goeds in iedere dag. (@4positiviteit)