Goede bestemming

Enige tijd geleden ontving ik een mailtje van een lezeres van de blog met en vraag over de Bioness handmaster. Deze handmaster heeft Thea een periode gebruikt om de spasticiteit van haar hand af te remmen. Tot 2007 werd deze handmaster vergoed door de verzekeraars, er zijn daarna met wisselend succes nog enkele processen gevoerd door patienten om de handmaster toch vergoed te krijgen. Toen wij belangstelling kregen voor de handmaster was de vergoeding dus al afgeschaft. Goede orientatie vooraf was dus nodig. Op dat moment was Thea onder behandeling in de Hoogstraat, dus eerst daar maar eens geinformeerd. Dat bleek goed tegen te vallen, er was zegge en schrijve één therapeut die iets van de handmaster afwist. Enig enthousiasme over het apparaat kon ik niet ontdekken, er stond ergens nog een handmaster in de kast, die mochten wij wel even lenen. De handmaster was duidelijk al heel lang niet gebruikt, ik heb toen contact opgenomen met de fabrikant en de handmaster een servicebeurt laten geven, een nieuwe accu bleek ook nodig te zijn. Na een paar weken dit exemplaar gebruikt te hebben zijn wij overgaan tot privé aanschaf (€ 4500.-) van een handmaster. Thea heeft daar een behoorlijke tijd ca. 1 uur per dag mee geoefend.

Er zat een programma op met 7 oefeningen, hand open /dicht, snel / langzaam etc. Thea onderging de  programma’s zonder een spier te vertrekken, ik was nieuwsgierig hoe dat zou aanvoelen. Na hem omgedaan te hebben, drukte ik op het knopje om vervolgens bijna 1 meter omhoog te springen in de stoel, zo sterk was de schok die ik voelde. Daarna nog enkele mensen ook uitgenodigd om dit ook eens te voelen 🙂  Helaas bleek na een tijd dat de spasticiteit toch in sterkte toenam en de handmaster dit niet kon keren. Dit komt soms voor, er zijn ook mensen die de handmaster jaren met succes gebruiken, bij Thea was dit helaas niet het geval. Om te voorkomen dat arm verkrampte en tegen het lichaam aan ging staan hebben we toen contact gezocht met Dr Schuurman van het UMC-Utrecht, en is Thea met succes geopereerd. Deze operatie is onomkeerbaar, we hebben er de tijd voor genomen om dit goed te overdenken. De handmaster kwam toen in de kast terecht. Tot ik het mailtje ontving van Gerty B. die informeerde naar de handmaster voor haar moeder die net als Thea een herseninfarct had gekregen met als resultaat o.a. ook een rechtszijdige verlamming. Na een paar keer heen en weer gemaild te hebben is de handmaster voor en vriendenprijsje bij de familie terecht gekomen. Ik /wij hopen dat haar moeder zeer veel profijt van de handmaster gaat krijgen.