No Picture
Afasie

Communicado app

Opzet, lay out voor de bouw van de app Communicado, eerste opzet 49 pagina´s

Apps

Flipbook Bitboards app

Recent weer op aanraden van Mirjam Top een app in gebruik genomen. Het is een Engelstalige app met veel mogelijkheden. Het toevoegen van eigen content is er een van. Hier een voorbeeld (kleine selectie) van een zelf gemaakt board. Thea leest de tekst en tikt vervolgens op de afbeelding, dit geeft geen problemen. We gaan nu de verdere mogelijkheden uitproberen. Op letterniveau geeft dat meestal wat meer problemen. De andere mogelijkheden zijn: naam bij foto opbouwen vanuit losse letters, omschrijving kiezen bij meerdere foto’s, etc. Hier zijn we even zoet mee, toch is het iedere keer weer prettig om te ontdekken hoeveel er nog aanwezig is.    

Apps

Nieuwe app

Recent zijn wij begonnen met het in gebruik nemen van een nieuwe app. Zoals ik al eerder aangaf proberen wij nu ons te richten om het verwerven van kennis en spreekvaardigheid op letterniveau. Dit oefenen op letterniveau doet de logopediste meestal zelf. Er staat haar een scala aan hulpmiddelen te dienste zoals; een letterbak Thea moet dan de ontbrekende letter van een woord toevoegen, zij moet dan kiezen uit vele letters (letterherkenning), lijsten met woordenreeksen, fout / goed begrip, woorden waarvan de betekenis moet worden geraden door een plaatje aan te wijzen. Ik besef nu ten volle dat wat wij gewoon vinden, eigenlijk een razend knappe prestatie van ons brein is. Oké, terug naar onze eigen oefenapp van dit moment. Wat je op de foto [lees meer]