Logopedie

Top Software (intensief gebruikt)

Logopedie / Afasie

Er zijn een aantal testen afgenomen om exact vast te stellen waar de beschadiging zit, daarmee weet je tegelijkertijd ook wat nog wel trainbaar is en wat niet.Ik gebruik voor het oefenen met Thea 3 softwareprogramma’s Kompro, Digitaal en TOP. Op de IPAD gebruiken wij een aantal APPS met zogenaamde associatietesten. Een foto met daarbij vier andere foto’s waarbij aangeven moet worden welke foto het best bij de centrale foto past. Hetzelfde met een foto met 4 bijschriften. Thea moet dan 2 dingen doen, de foto herkennen en vervolgens een keuze maken, dit traject loopt via het brein en kan op den duur leiden een verbetering bij het spreken. Nazeggen van woorden lijkt wel leuk maar zet geen zoden aan de dijk. Thea heeft nog behoorlijk wat (te ontwikkelen) mogelijkheden op woordniveau, op letterniveau is dit niet het geval. Dat betekent o.a. dat Thea wel kan lezen, maar niet (nooit) meer kan schrijven, hard maar waar. Uiteraard is de rapportage breder dan ik hier beschrijf, ik ga er niet verder over uitweiden. In ieder geval weet ik nu waar wij onze energie in moeten steken om Thea verder te helpen. Het zal duidelijk zijn dat ik op de dag dat dit werd besproken enige uren voor mij uit heb zitten staren om e.e.a. goed tot mij door te laten dringen.