Afasie

Logica

Bij de laatste opdracht van de logopedist Mirjam Top, moet ik mij gaan verplaatsen in de logica van Thea bij het non verbaal verwoorden van iets wat ik geacht wordt te gaan  doen. Het heeft iets weg van  “Mannen komen van mars, vrouwen komen van venus”.  In dat boek / toneelstuk  wordt op een komische wijze bewezen dat zelfs bij twee goed communicerende partners er geen garantie is dat zij elkaar altijd direct begrijpen. Mijn conclusie is dan ook dat de opdracht sneller gegeven is dan uitgevoerd. In een vorig bericht gaf ik aan dat Thea wanneer er iets moet gebeuren wijst in de richting  van de gewenste handeling, bijvoorbeeld de keuken of nog moeilijker naar buiten. Ik ga of beter gezegd ging altijd uit [lees meer]

Afasie

Logopedie tests

Om de therapie te kunnen bepalen die het meeste rendement oplevert en voor communicatieadviezen voor de omgeving, worden er bij Thea met tussenpozen van tenminste een half jaar testen op het logopedische vlak afgenomen.  De logopedist (Mirjam Top – Afasie Plus ) beschikt nu over data  van juli 2010, januari 2011, februari 2012 en februari 2013.  Waar het om gaat is het meten van een eventuele progressie in de tijd. Het gaat in ons geval om SAT- visueel, SAT-verbaal, Palpa 45, Palpa 46 en de scenariotest. Semantische Associatie Test (SAT) Deze test is bedoeld voor het vaststellen van semantische fouten en voor het stellen van een diagnose over de semantische verwerking. SAT visueel is een weergave van een tekening in het centrum en daaromheen 4 tekeningen, [lees meer]

Lay out
Communicado

Communicado, editing

Hierbij ter informatie de meest recente informatie over de app Communicado, in de beginfase van de afasie (2010) heb ikzelf enige hulpmiddelen gemaakt in de vorm van kaarten met foto’s. Later gevolgd door een boekje met foto’s en illustraties. De behoefte aan iets van een hulpmiddel dat sneller aan te passen was aan de actualiteit bleef. Ik heb toen Fred Zuijdendorp benaderd om te vragen of hij in staat was om een app te maken die in onze behoefte voorzag. Samen met Mirjam Top (AfasiePlus) en Ineke Kanters (Vormgeving) en uiteraard Thea in de belangrijke rol van gebruiker is toen de app ontwikkeld. Het mooie van de app is dat hij a.h.w. meegroeit met de behoefte van de gebruiker, in het begin gaat het puur [lees meer]

Afasie

Mijn naam is ..vandaag

Afasie is een complexe en voor je gevoel een ongrijpbare aandoening. We zijn nu bijna 3 jaar verder en ik blijf mij verbazen over complexiteit van de afasie. Ik heb er veel over gelezen, vakliteratuur, proefschriften etc., maar hoe meer ik er over lees des te meer besef ik dat ik er eigenlijk nog maar heel weinig vanaf weet. Natuurlijk is er de afgelopen 3 jaar wel progressie geboekt. In de 1e 3 maanden werkten we met een klein kaartje dat op het blad van de rolstoel was geplakt, daarop stond simpelweg – duim omhoog (ja), duim omlaag (nee) kopje koffie, eten en WC.  Zo simpel kan het zijn. Via tekst en beeldkaarten, communicatieboekjes, software en een scala aan apps zijn we aangekomen op het [lees meer]

Apps

Flipbook Bitboards app

Recent weer op aanraden van Mirjam Top een app in gebruik genomen. Het is een Engelstalige app met veel mogelijkheden. Het toevoegen van eigen content is er een van. Hier een voorbeeld (kleine selectie) van een zelf gemaakt board. Thea leest de tekst en tikt vervolgens op de afbeelding, dit geeft geen problemen. We gaan nu de verdere mogelijkheden uitproberen. Op letterniveau geeft dat meestal wat meer problemen. De andere mogelijkheden zijn: naam bij foto opbouwen vanuit losse letters, omschrijving kiezen bij meerdere foto’s, etc. Hier zijn we even zoet mee, toch is het iedere keer weer prettig om te ontdekken hoeveel er nog aanwezig is.    

Apps

Nieuwe app

Recent zijn wij begonnen met het in gebruik nemen van een nieuwe app. Zoals ik al eerder aangaf proberen wij nu ons te richten om het verwerven van kennis en spreekvaardigheid op letterniveau. Dit oefenen op letterniveau doet de logopediste meestal zelf. Er staat haar een scala aan hulpmiddelen te dienste zoals; een letterbak Thea moet dan de ontbrekende letter van een woord toevoegen, zij moet dan kiezen uit vele letters (letterherkenning), lijsten met woordenreeksen, fout / goed begrip, woorden waarvan de betekenis moet worden geraden door een plaatje aan te wijzen. Ik besef nu ten volle dat wat wij gewoon vinden, eigenlijk een razend knappe prestatie van ons brein is. Oké, terug naar onze eigen oefenapp van dit moment. Wat je op de foto [lees meer]

Blog

Actuele ontwikkelingen

Nu de rust weer wat is teruggekeerd gaan we weer opgewekt verder op de ingeslagen weg. Dat wil zeggen, de vraag op welke wijze kunnen we de communicatiekloof  die er tussen ons en Thea gaapt, verkleinen?   Ik heb al eerder aangegeven dat er op dit moment gewerkt met een zogenaamd persoonlijk communicatieboekje. Dit boekje is er ook in de vorm van een app. Vanmiddag gaan Thea en ik lunchen in restaurant Goesting in Utrecht http://www.restaurantgoesting.nl/, dit doen wij samen met Fred Zuijdendorp http://www.zdndrp.nl/ ,o.a. ontwikkelaar van apps, en Mirjam Top ,eigenaar van de logopediepraktijk Afasie Plus.  Thea gaat mee in de eerste plaats omdat eten buiten de deur een hobby van haar is, in hoeverre dit te maken heeft met mijn kookkunst laat ik in [lees meer]

Logopedie

Logopedie

Logopedie / Afasie Er zijn een aantal testen afgenomen om exact vast te stellen waar de beschadiging zit, daarmee weet je tegelijkertijd ook wat nog wel trainbaar is en wat niet.Ik gebruik voor het oefenen met Thea 3 softwareprogramma’s Kompro, Digitaal en TOP. Op de IPAD gebruiken wij een aantal APPS met zogenaamde associatietesten. Een foto met daarbij vier andere foto’s waarbij aangeven moet worden welke foto het best bij de centrale foto past. Hetzelfde met een foto met 4 bijschriften. Thea moet dan 2 dingen doen, de foto herkennen en vervolgens een keuze maken, dit traject loopt via het brein en kan op den duur leiden een verbetering bij het spreken. Nazeggen van woorden lijkt wel leuk maar zet geen zoden aan de dijk. [lees meer]

Afasie

Januari

Zondag 23 jan. Na veel en vooral kalm met elkaar gesproken te hebben over de verwachtingen, is de rust weer enigszins teruggekeerd. We zijn vanmorgen begonnen met het oefenprogramma van de handmaster. Vandaag 10 min. op de stand handopenen, morgen 3x 5 min. afwisselend op de stand hand open en dicht.. Dit viel zeker voor de 1e keer niet tegen, we zijn het er (vandaag) over eens dat we het programma gewoon gaan afmaken en de handmaster een kans geven om te bewijzen dat hij voor Thea nuttig (of niet) kan zijn. Dit is belangrijk omdat een andere methode om de spierspanning te verminderen, n.l. de hand en pols inspuiten met Botuline, niet eindeloos herhaald kan worden. We zijn nu ook aan het oefenen op [lees meer]