HU logo
Afasie

Dutch Naming Test II

Afasie is een complexe en voor je gevoel ongrijpbare aandoening. Gelukkig wordt er voortdurend en met volle inzet door o.a de Hogeschool Utrecht, linguisten / logopedisten en andere wetenschappers getracht om meer inzicht te krijgen in de complexe materie van de vele “soorten” afasie. In deze specifieke test gaat het om de mate (en soort) van woordvinding vast te stellen. Wat opvalt is de goede introductie van de test, de introductie c.q. uitleg is primair gericht op de afaticus. Groot lettertype, duidelijk taalgebruik, gebruik van pictogrammen. Motivatie naar de deelnemer, dit document geeft u meer informatie over: Waarom we dit onderzoek doen, wat we van u vragen, als u besluit mee te doen, wat het onderzoek inhoudt. Uw hersenen zijn beschadigd, hierdoor heeft u afasie, [lees meer]

Tanja Nijboer
Blog

De virtuele supermarkt

In het kader van de Ureka Mega Challenge zijn er recent een aantal pitches gehouden, een daarvan is de virtuele supermarkt. Dr. Tanja Nijboer, Senior onderzoeker, neuropsycholoog verbonden aan het Kenniscentrum Revalidatiegeneeskunde in Utrecht, is de trekker van dit project. In deze rol richt zij zich o.a. op het onderzoeken van mogelijkheden tot vernieuwen van diagnostiek en behandeling van cognitieve problemen na CVA in het algemeen. Hierbij spelen nieuwe technieken zoals virtual reality en gaming, een belangrijke rol. Na 2 jaar onderzoek staat er nu een prototype van de virtuele supermarkt dat uiteraard doorontwikkeld moet worden. Jaarlijks worden ca. 45000 mensen in Nederland getroffen door een herseninfarct (beroerte), vrij snel na de acute fase, die primair op de medische situatie is gericht, komen de vragen [lees meer]

Blog

Beeldkracht inspiratie en houvast

Keynote van Robbert Dijkgraaf tijdens de conferentie Kunst en Leren in Utrecht over het belang van verbeelding voor de wetenschap. De video duurt 34 minuten, meestal gunnen we ons of hebben we geen tijd om een video van deze lengte af te kijken. Ik heb wel de tijd genomen. Een leuk voorbeeld uit de lezing vind ik die van het jongetje dat op de markt loopt en naar boven kijkt en daar de maan ziet. Hij vraagt zich angstig af waarom de maan daar ´zomaar´ hangt en niet naar beneden valt. Wat hem ook verbaasd is dat hij blijkbaar de enige is die zich daar druk over maakt. Inhoudelijk wordt er verder o.a. nog gesproken over beeld en taal, zeer interessant. Robbert Dijkgraaf is de [lees meer]

Afasie

Human Brain Project …. hoop

Een factor die in onze situatie het ADL (Algemeen Dagelijks Leven) wel erg gecompliceerd maakt is de afasie (woordvinding) van Thea. Er zeker wel een positief verschil aan te geven t.o.v. 2 jaar terug. De aanpak van Mirjam Top, Afasie Plus (evidence based) heeft daar zeker aan bijgedragen. Thea heeft recent aangegeven dat zij stopt met de logopedie. Op mijn vraag naar het waarom maakte zij duidelijk dat het haar te langzaam gaat. Ik begrijp ook wel dat je niet “eeuwig” logopedie kunt blijven volgen. Dit abrupte stoppen was voor mij echter een complete verassing. Binnenkort als we de Leap Motion controller ontvangen geeft dat wellicht weer een impuls om met de TOP software te gaan oefenen. Eerder in dit blog heb ik al aangegeven [lees meer]

Blog

Time is Brain

De bewezen uitspraak “time is brain”geeft aan dat hersenweefsel snel en irreversibel verloren gaat tijdens een herseninfarct en dat de behandeling van een beroerte dus als een medisch spoedgeval beschouwd dient te worden (Saver J.L. time is brain -quantified, Stroke 2006). Gelukkig wordt dit feit c.q. inzicht breed gedragen binnen de ziekenhuiswereld. Daarnaast is het prettig om te constateren dat de hersenen c.q. het brein een blijkbaar zeer aansprekend onderzoeksonderwerp is. Mooi om in allerlei video’s te zien hoe vele wetenschappers / onderzoekers met passie praten over dit onderwerp. Ik heb een playlist gemaakt van een aantal video’s  over dit onderwerp. De playlist is niet statisch, de video’s worden regelmatig ververst. Vraag mij niet om een waardeoordeel, daar ben ik niet deskundig genoeg voor, interessant [lees meer]